Az önkormányzat hatályos rendeleteinek nyilvántartása 2021 – 2013

Év-

szám

Sor-

szám

Önkormányzati rendelet száma és kelte

Tárgy

Hatályba lépés

A módosító rendelet száma és választás időpontja

Hatályon kívül helyező rendelet száma és a változás időpontja

2021

1

Az önkormányzat hatályos rendeleteinek nyilvántartása 2012 – 1991

2012

 

 

 

 

 

 

 

1

1/2012. (II.10), 2012.02.10.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének mód.

2011-01-01

 

 

 

2

2/2012. (II.10), 2012.02.10.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2012-01-01

9/2012. (IV.25.),  18/2012. (VI.27)20/2012. (VIII.29.)21/2012. (IX.26.)25/2012. (XI.28.), 1/2013. (II.13.)

 

 

3

3/2012. (II.10.), 2012.02.10.

Az egyes önk. rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

2012-06-01

 

 

 

4

4/2012. (II.10.), 2012.02.10.

A szoc. igazgatásról és szoc. ellátások helyi rendezéséről

2012-02-10

 

 

 

5

5/2012. (II.10.), 2012.02.10.

A települési szilárd hulladék kezelési közszolgált.

2012-01-01

 

 

 

6

6/2012. (II.10.), 2012.02.10.

A Gerenday arborétum helyi jelent. védett természeti területté nyilvánításáról

2012-02-10

17/2012. (V.30.)

 

 

7

7/2012. (II.10.), 2012.02.10.

Az egyes intézményeknél folyó m.helyi étkeztetés fő szabályairól, valamint az étkezésért fiz. térítési díjakról

2012-03-01

 

 

 

8

8/2012. (III.28.), 2012.03.28.

A Gondozási Központban fizetendő térítési díjakról szóló 3/1997. (III.04.) sz. rendelet módosításáról

2012-04-01

 

 

 

9

9/2012. (IV.25.), 2012.04.25.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérnek módosításáról

2012-01-01

 

 

 

10

10/2012. (IV.25.), 2012.04.25.

A 2011. évi költségvetési zárszámadásról

2012-04-25

 

 

 

11

11/2012. (IV.25.), 2012.04.25.

Lábatlan Város tulajdonában álló nemzeti vagyonról

2012-04-26

 

 4/2013. (III.27.)

 

12

12/2012. (IV.25.), 2012.04.25.

A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról

2012-05-01

 

 

 

13

13/2012. (IV.25.), 2012.04.25.

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól

2012-05-01

 

 

 

14

14/2012. (V.30.), 2012.05.30.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 9/2006. (III.29.) sz. rendelet módosításáról

2012-05-30

 

 

 

15

15/2012. (V.30.), 2012.05.30.

Az egyes intézményeknél folyó m.helyi étkeztetés fő szabályairól, valamint az étkezésért fiz. térítési díjakról szóló 10/1996. (III.26.) sz. ÖR módosításáról

2012-06-01

 10/1996. (III.26.) 

 

 

16

16/2012. (V.30.), 2012.05.30.

A Gondozási Központban fizetendő térítési díjakról szóló 3/1997. (III.04.) sz. rendelet módosításáról

2012-05-30

 

 

 

17

17/2012. (V.30.), 2012.05.30.

A Gerenday arborétum helyi jelent. védett természeti területté nyilvánításáról szóló 6/2012. (II.10.) sz. ÖR módosításáról

2012-06-01

 

 

 

18

18/2012. (VI.27.), 2012.06.27.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) sz. ÖR módosításáról

2012-01-01

 

 

19.

19/2012. (VI.27.), 2012.06.27.

A Képviselő-Testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X.26.) sz. ÖR módosításáról

2012-06-27

20.

20/2012. (VIII.29.) 2012.08.29.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérnek módosításáról

2012-01-01

21

21/2012. (IX.26.) 2012.09.26.

Az önnkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) sz. ÖR módosításáról

2012-01-01

22

22/2012. (IX.26.) 2012.09.26.

Az állattartásról szóló 18/2007. (VI.27.) sz. ÖR hatályon kívül helyezéséről

2012-09-26

23

23/2012. (X.31.)

2012.10.31.

Lábatlan Város tulajdonában álló nemzeti vagyonról szóló 11/2012 (IV.25.) sz. ÖR módosításáról

2012-10-31

4/2013. (III.27.)

24

24/2012 (XI.28.)

2012.11.28.

A helyi adókról szóló 29/2004. (XII.14.) sz. ÖR módosításáról

2013-01-01

25

25/2012. (XI.28.)

2012.11.28.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) sz. ÖR módosításáról

2012-01-01

26

26/2012. (XII.13.)

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X.26.). sz. ÖR módosításáról

2013-01-01

27

27/2012. (XII.13.)

A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 38/2005. (XII.16.) sz. ÖR módosításáról

2013-01-01